ჯასთ დრაივი

თბილისის იუსტიციის სახლში, მომხმარებელს უნიკალური შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფო სერვისები ჯასთ დრაივის მეშვეობით მიიღოს. ჯასთ დრაივის საშუალებით მომხმარებელი პასპორტის, დაბადების მოწმობისა და სხვა დოკუმენტების გატანა შენობაში შეუსვლელად, უფრო მეტიც, ავტომობილიდან გადაუსვლელად, იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჯასთ დრაივის ფანჯარასთან შეუძლია. ჯასთ დრაივის სერვისით სარგებლობისთვის მომხმარებელმა თან უნდა იქონიოს აქტიური პირადობის ელექტრონული მოწმობა.

ჯასთ დრაივი იუსტიციის სახლის სერვისებით დაინტერესებული სტუმრებისთვის მუშაობს ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, 09:00-დან 18:00 საათამდე.  

ჯასთ დრაივის სერვისით მისაღები მზა დოკუმენტების ჩამონათვალი