აღმასრულებელი დირექტორი გივი აზაურაშვილი

გივი აზაურაშვილი, იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე, 2015 წლის ნოემბრიდან  მუშაობს.  მისი საქმიანობა იუსტიციის სახლში ამავე წლის ივლისის თვიდან, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თანამდებობიდან დაიწყო.

იუსტიციის სახლში საქმიანობის დაწყებამდე, გივი აზაურაშვილი დასაქმებული იყო მენეჯერულ თანამდებობებზე სხვადასხვა ორგანიზაციაში. 2012 – 2015 წლებში ხელმძღვანელობდა (გენერალური დირექტორი) შპს თბილისის №1 სამკურნალო - პროფილაქტიკურ ცენტრს, ხოლო 2014 წლიდან პარალელურად საქმიანობდა ა(ა)იპ „ბავშვთა ჰოსპისში“ პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე. საჯარო სექტორში საქმიანობა გივი აზაურაშვილმა 2011 წლიდან დაიწყო, როდესაც მუშაობდა სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნიზაციის განყოფილებაში უფროსის თანამდებობაზე.  2006 – 2011 წლებში მისი საქმიანობა დაკავშირებული იყო კერძო სექტორთან. სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“ მუშაობის პირველ წლებში იგი მუშაობდა სამედიცინო ზარალების მართვის დეპარტამენტის მენეჯერის თანამდებობაზე, ხოლო შემდგომში - დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. 2009 – 2011 მუშაობდა სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი ჰოლდინგში“  სამედიცინო დაწესებულებებთან ურთიერთობის სამსახურში მენეჯერად.

გივი აზაურაშვილს მიღებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში.

2003 წელს განათლება მიიღო კლინიკურ ორდინატურაში სეჩენოვის სახელობის მოსკოვის სამედიცინო აკადემიაში, ხოლო 2001 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ფინანსების  დირექტორი) ავთანდილ კოხრეიძე

ავთანდილ კოხრეიძე, 2015 წლის ნოემბრიდან მუშაობს იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის (ფინანსების დირექტორი) თანამდებობაზე. მისი საქმიანობა იუსტიციის სახლში ამავე წლის აგვისტოს თვიდან დაიწყო, როდესაც ჯერ საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის, ხოლო შემდეგ ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა.

ავთანდილ კოხრეიძემ 2003 წელს, საქართველოში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის ფაკულტეტზე მაკროეკონომიკის მიმართულებით, ხოლო 2009 წელს ავსტრიაში, JOINT VIENNA INSTITUTE-ში გაიარა კურსი APPLIED ECONOMIC POLICY COURSE. 2003-2005 წლებში განათლება მიიღო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის მიმართულებით.

2014 – 2015 წლებში ავთანდილ კოხრეიძე მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე. 2008 – 2014 წლებში დასაქმებული იყო საქართველოს პარლამენტში საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული საბიუჯეტო ოფისის წამყვანი და მთავარი სპეციალისტის თანამდებობებზე. ავთანდილ კოხრეიძის პროფესიული საქმიანობა საჯარო სექტორში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დაიწყო, სადაც 2006 წლიდან მუშაობდა სახელმწიფო რეგისტრაციისა და ლიცენზირების დეპარტამენტის მრჩევლის თანამდებობაზე, ხოლო 2007-2008 წლებში სამოქალაქო საკითხთა დეპარტამენტის მე-4 სამმართველოს სპეციალისტისა და უფროსი სპეციალისტის თანამდებობებზე.

უმაღლესი განათლების მიღების გარდა, ავთანდილ კოხრეიძემ 2003 წლიდან დღემდე, სხვადასხვა დროს,  საქართველოში თუ საზღვარგარეთ გაიარა ტრენინგები, ვორქშოპები და პრაქტიკული კურსები თემებზე: Strenghtening Budget Analysis Capasity in The Legislature, (WASHINGTON, D.C. The House democracy Partnership), Program Budgeting (Slovenia, Ljubljana Center of Excellence in Finance, UNDP) GFSM – 2001 Classificatory (Euro Commision), Public Financial Management (Euro Commission),   Practical Course on Budget Oversight (UNDP), Financial Scrutiny for Parliamentary Staff (The Westminster Consortium) და New Role of the Chamber of Control and Collaboration with Parliament.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, 2003 წელს მან გაიარა ეკონომიკური განათლების პროგრამის სასწავლო კურსი „საგადასახადო საქმე“ (საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია), ხოლო 2011 – 2012 წლებში ჩართული იყო სახელმწიფო ფინანსების მართვის შესრულების თვითშეფასების ანგარიშის მომზადებასა და პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხების სამუშაო ჯგუფებში.

ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ადმინისტრაციის დირექტორი) მარიამი ლაცაბიძე

მარიამ ლაცაბიძე იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის (ადმინისტრაციის დირექტორი) თანამდებობაზე 2015 წლის ნოემბრიდან მუშაობს. იგი კურირებს იუსტიციის სახლის ადმინისტრაციისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის, ხარისხის მართვისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურების საქმიანობას.

მარიამ ლაცაბიძის პროფესიული საქმიანობა  იუსტიციის სახლში 2014 წლის მაისის თვიდან დაიწყო, როდესაც იგი იუსტიციის სახლის ფილიალის - გორის იუსიტიციის სახლის მენეჯერის თანამდებობაზე დაინიშნა.

მარიამ ლაცაბიძეს განათლება მიღებული აქვს, როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 2010 წელს მას მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი სამართალმცოდნეობის მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 2010 – 2012 წლებში სწავლობდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, მიუნხენის Ludwig-Maximilians Universität-ის იურიდიულ ფაკულტეტზე, სადაც მიიღო მაგისტრის ხარისხი სამართალმცოდნეობის მიმართულებით.

საჯარო სექტორში მარიამ ლაცაბიძის საქმიანობა 2013 წელს საქათველოს იუსტიციის სამინისტროდან დაიწყო, სადაც მუშაობდა ადმინისტრაციის მრჩევლის (საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი) თანამდებობაზე. 2006 წლიდან 2013 წლამდე დასაქმებული იყო სხვადასხვა ორგანიზაციაში. 2012 – 2013 წლებში იყო ადვოკატის თანაშემწე იურიდიულ კომპანიაში, Dr. Bauer & Partner, ხოლო 2011 – 2012 წლებში ასრულებდა იურისტის მოვალეობას სამშენებლო კომპანიაში შპს „ორიონი“. გერმანიაში სწავლის პარალელურად, 2011 წელს იგი გადიოდა პრაქტიკას გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში, ხოლო ბაკალავრიატზე სწავლისას, დასაქმებული იყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში მენეჯერის თანამდებობაზე. 2008 – 2009 წლებში მარიამ ლაცაბიძე გადიოდა სტაჟირებას ქ. თბილისის მერიის იურიდიულ საქალაქო სამსახურში.

მარიამ ლაცაბიძეს 2008 წლიდან დღემდე გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი არაერთი ტრენინგი და სემინარი, ასევე მოპოვებული აქვს სხვადასხვა სახის სტიპენდია. 2014 წლიდან დღემდე მან გაიარა სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგები შემდეგ თემებზე: ადამიანური კაპიტალის მართვა, კვლევის მეთოდები, ზოგადი მენეჯმენტი, ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება, ხარისხის მართვა. 2013 და 2014 წლებში დაესწრო სერვისის მენეჯმენტის (CTC ტრენინგ-ცენტრი), პრეზენტაციის უნარებისა და წერილობითი კომუნიკაციის ტრენინგებს (თავისუფალი უნივერსიტეტი). 

 

2014 წელს იყო მომხსენებელი სსიპ „იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგზე: საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის სტანდარტი.

მარიამ ლაცაბიძეს 2010 – 2011 წლებში მოპოვებული აქვს DAAD - ის (გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახური) სტიპენდია სამაგისტრო პროგრამისთვის, ხოლო 2008 წელს გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია გერმანული ენის ინტენსიური კურსის გასავლელად გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში (Goethe Institut Schwäbisch hall).

2009 წელს მონაწილეობა მიიღო ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ გაცვლით სემინარში თემაზე - კორუფციასთან ბრძოლა გლობალიზაციის პირობებში. ამავე წელს ჩართული იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებულ სასამართლო პროცესში (Clifford Chance - CEEMC KYIV).

ფლობს გერმანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.