იუსტიციის სახლი არის იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის ფარგლებში მოქცეულია სახელმწიფო სერვისების  უმრავლესობა.

იუსტიციის სახლი მოქალაქეებს აწვდის იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ-ების, ასევე სხვადასხვა საჯარო უწყებებისა და კერძო სექტორის მრავალ სერვისს.

იუსტიციის სახლის მიზანია:

 • მომხმარებლისათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების სერვისების მაღალი ხარისხით მიწოდება;
 • სახელმწიფო მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა;
 • მომხმარებლისთვის მრავალფეროვანი მომსახურებების და ინოვაციური სერვისების შეთავაზება.

იუსტიციის სახლი სწრაფი და ეფექტური ნაბიჯების გადადგმით მნიშვნელოვნად ამარტივებს საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობას და მოქალაქეების ურთიერთობას საჯარო სექტორთან.

იუსტიციის სახლის მომსახურებით, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედ 19 ფილიალში,  ყოველდღიურად 20 000-ზე მეტი მომხმარებელი სარგებლობს, მათ შორის,  როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. იუსტიციის სახლის მომხმარებელს  საშუალება აქვს, ერთ სივრცეში მიიღოს 400-მდე სახელმწიფო სერვისი.  ამასთან, მომხმარებლისთვის მაქსიმალური კომფორტის შექმნის მიზნით, იუსტიციის სახლი მუდმივად გეგმავს და ახორციელებს, სხვადასხვა - როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის სერვისების დამატებას, რათა მომხმარებლებმა ერთ სივრცეში, რაც შეიძლება მეტი სერვისის მიღება შეძლონ.

იუსტიციის სახლის თბილისის ფილიალი ადაპტირებულია მცირემხედველი და უსინათლო პირებისთვის. შენობის შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებულია ტაქტილური ბილიკები, მიმართულების მანიშნებელი სადგამები ბრაილის წარწერით, სანავიგაციო ტაქტილური რუკა,  ოთახის მანიშნებლები ბრაილის წარწერით, მანიშნებლები შენობაში არსებულ კიბეებსა და მინებზე. იუსტიციის სახლის 400-ზე მეტი ოპერატორი გადამზადდა შშმ პირების მომსახურების მიმართულებით.  ადაპტირდა იუსტიციის სახლის ვებ-გვერდი.

იუსტიციის სახლი საზოგადოებაში მაღალი ცნობადობით და რეპუტაციით სარგებლობს, რასაც მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევებიც ადასტურებს.

NDI-ს 2017 წლის კვლევის თანახმად, ინსტიტუციების შეფასების რეიტინგში იუსტიციის სახლი მეორე ადგილს იკავებს. აღსანიშნავია, რომ ბოლო სამი წლის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა მიერ იუსტიციის სახლის შეფასება წლიდან წლამდე უმჯობესდება.

იუსტიციის სახლში მისულ  მომხმარებელს  შესასვლელთან ხვდება კონსულტანტი, რომელიც დაინტერესებულ პირს მისთვის საინტერესო საკითხის შესახებ აკვალიანებს და შესაბამის ოპერატორთან ამისამართებს.

მომსახურების დარბაზი 3 ძირითად ნაწილად არის დაყოფილი:

 • თვითმომსახურების სივრცე;
 • სწრაფი მომსახურების სივრცე;
 • ხანგრძლივი მომსახურების სივრცე. 

თვითმომსახურების სივრცე

თვითმომსახურების  სივრცეში განთავსებულია ავტომატიზებული სისტემები. მათი საშუალებით მომხმარებელს შეუძლია დამოუკიდებლად მიიღოს სხვადასხვა მომსახურება. კერძოდ, ბიომეტრული ფოტო - პასპორტისთვის, თანხის განაღდება ბანკომატიდან, დისტანციური გადახდების წარმოება და ა.შ.

სწრაფი მომსახურების სივრცე

სწრაფი მომსახურების  სივრცე მოიცავს იმ სერვისებს, რომელთა მიღება მომხმარებელს არაუმეტეს 5 წუთის განმავლობაში შეუძლია. მაგალითად, სწრაფი სივრცის გამოყენებით გაიცემა მზა პასპორტი, პირადობის მოწმობა, აპოსტილით დამოწმებისა ან/და ლეგალიზაციის გზით დამოწმებული დოკუმენტი, სარეგისტრაციო გადაწყვეტილება თუ ამონაწერი უძრავ ქონებასა თუ ბიზნესში და ა.შ.

ხანგრძლივი მომსახურების სივრცე

ხანგრძლივი მომსახურების სივრცეში მომხმარებელს შეუძლია  იმ სერვისის მიღება, რომლის განხორციელებაც აღემატება 5 წუთს. ასეთებია: პასპორტზე განაცხადის, ქონებისა თუ ბიზნესის რეგისტრაციისათვის საჭირო დოკუმენტების ჩაბარება, არქივიდან ბიოგრაფიული ხასიათის ცნობის მიღება და სხვა ნებისმიერ სერვისზე განაცხადის ჩაბარება.

იუსტიციის სახლის მომსახურების სივრცის დაყოფა ზემოთ მოცემული პრინციპის მიხედვით, მინიმუმამდე ამცირებს  ხანგრძლივი რიგის წარმოქმნის ალბათობას და ლოდინის პერიოდს, ხოლო მოქალაქეთა გადაადგილებას უფრო ორგანიზებულს და მოწესრიგებულს ხდის. მომსახურების სივრცეში სერვისის მიღების მსურველთა თანმიმდევრობას  სპეციალურად ინტეგრირებული რიგის მართვის ელექტრონული სისტემა არეგულირებს. დარბაზში განთავსებული საინფორმაციო მანიშნებელი აბრები დამატებითი უპირატესობაა, რომელიც მაქსიმალურად ამარტივებს მომხმარებელთა გადაადგილებას შენობის შიგნით.

იუსტიციის სახლის 400-მდე სერვისი  ხელმისაწვდომია საქართველოს 19 ქალაქში: ბათუმი, რუსთავი, მესტია, ქუთაისი, ოზურგეთი, გურჯაანი, ყვარელი, თელავი, მარნეული, გორი, ახალციხე, ფოთი, თიანეთი, ყაზბეგი, ზუგდიდი, ონი, ლაგოდეხი, ბორჯომი და თბილისი. ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, იუსტიციის სახლი მუდმივად ზრუნავს ფილიალების რაოდენობის ზრდაზე. 2017 წლის ბოლოს ახალქალაქში გაიხსნება რიგით მე-20 ფილიალი. ამავე წელს, ხონსა და მარტვილში, 2 ახალი ფილიალის მშენებლობის დაწყება იგეგმება.

იუსტიციის სახლს დღეში საშუალოდ 20 000-მდე მომხმარებელი სტუმრობს. მოთხოვნის მაღალი მაჩვენებლიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია მუდმივად ზრუნავს  მომსახურების ხელმისაწვდომობასა და მომხმარებლის კომფორტზე. სერვისების მოხმარების ინტენსივობის მიუხედავად, იუსტიციის სახლში ლოდინის ხანგრძლივობის წლიური საშუალო მაჩვენებელია - 7 წუთი, ხოლო მომსახურების საშუალო დრო - 7 წუთი.

ყველაზე მოთხოვნადი სერვისების ხუთეული კი ასე გამოიყურება:

 1. პირადობის ელექტრონული მოწმობა;
 2. პასპორტი;
 3. სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უფლების რეგისტრაცია;
 4. დაბადების რეგისტრაცია;
 5. არასრულწლოვნის რეგისტრაციის ბარათი.

იუსტიციის სახლი მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინების მიზნით,   ყოველწლიურად ატარებს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევას. აღსანიშნავია, რომ კვლევის შედეგები ყოველთვის  წარმატებულია და წლიდან-წლამდე უმჯობესდება.

2017 წლის იანვარში, ACT-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გამოკითხულ მომხმარებელთა  94% იუსტიციის სახლს სტაბილურად მაღალი ხარისხის შენარჩუნებაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციად აფასებს, 96% კი - სასარგებლო, ორგანიზებულ, თანამედროვე/პროგრესულ, აქტიურ -კომუნიკაბელურ, წარმატებულ ორგანიზაციად. ამავე კვლევის თანახმად, მომხმარებლებისთვის იუსტიციის სახლი აღიქმება, როგორც მეგობრული, თბილი, სანდო, საიმედო, კომპეტენტური და პროფესიონალი.